Посібник з енергетичного менеджменту

У рамках впровадження проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» розроблено «Посібник з муніципального енергетичного менеджменту» .

Проект спрямовано на розробку Планів дій сталого енергетичного розвитку, розповсюдження ринкових методів залучення інвестицій в енергоефективні проекти та стале управління енергоспоживанням у містах України.

Основою для виконання Планів дій сталого енергетичного розвитку може бути тільки розвинена система енергетичного менеджменту муніципалітету.

У Посібнику наведено стислу характеристику житлово-комунального господарства міста як об’єкта енергетичного менеджменту, подано базові поняття з муніципального енергетичного менеджменту, а також детальний алгоритм розроблення та впровадження системи муніципального енергетичного менеджменту відповідно до положень міжнародного стандарту ISO 50001, представлено огляд законодавства та нормативно-методичної бази у сфері енергозбереження. Розглянуто питання проведення енергетичного аудиту на об’єктах житлово-комунального господарства, а саме: порядок проведення, аналіз інформації, практичні рекомендації щодо заходів з енергозбереження, а також їх фінансову та екологічну оцінку.

Значне місце в посібнику приділено питанням проведення енергетичного моніторингу об’єктів житлово-комунального господарства, а також проведенню фінансового аналізу та техніко-економічної оцінки заходів з енергозбереження.

Завантажити посібник з муніципального енергетичного менеджменту