Закупівлі

Оголошення закупівлі / Procurement announcement                                        № KR-004-PV

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ

GENERAL INFORMATION ABOUT THE SUBJECT OF PROCUREMENT

Метою проведення закупівлі є конкурсний відбір постачальника для виконання завдань проєкту «Забезпечення теплопостачання лікарень Кременчука» (операційна фаза 2: щодо співпраці для забезпечення тепло- та електропостачання об’єктів соціальної інфраструктури міста Павлограда) згідно до Технічного Завдання.

The purpose of the procurement is competitive selection of a supplier to fulfill the tasks of the project “Providing heat supply to hospitals in Kremenchuk” (operational phase 2: cooperation in providing heat and electricity to social infrastructure facilities in Pavlohrad) in accordance with the Terms of Reference.

Закупівля здійснюється в рамках виконання завдань Проєкту міжнародної технічної допомоги (МТД) «Забезпечення теплопостачання лікарень Кременчука» (операційна фаза 2: щодо співпраці для забезпечення тепло- та електропостачання об’єктів соціальної інфраструктури міста Павлограда) зареєстрованому відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»  від 15 лютого 2002 р., реєстраційна картка проєкту № 5028-03 від 01.05.2024.  В рамках закупівлі передбачено звільнення від ПДВ відповідно до статті 197.11 Податкового кодексу України.

The procurement is carried out within the framework of the implementation of the tasks of the International Technical Assistance (ITA) Project “Provision of heat supply to hospitals in Kremenchuk” (operational phase 2: cooperation in providing heat and electricity to social infrastructure facilities in Pavlohrad) registered in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №153 “On the creation of a unified system of attracting, using and monitoring international technical assistance” of February 15, 2002, project registration card № 5028-03 from 01.05.2024. The procurement provides for VAT exclusion in accordance with Article 197.11 of the Tax Code of Ukraine.

 

Замовник: Асоціація енергоаудиторів (АЕА) України (код ЄДРПОУ 39560349), проспект Перемоги, 148/1, 03179, Київ, Україна.

Customer: Association of Energy Auditors of Ukraine (EDRPOU code 39560349), 148/1 Peremohy Avenue, 03179, Kyiv, Ukraine

 

Умови: Закупівля здійснюється за процедурою запиту пропозицій.

Conditions: The procurement is carried out under the request for proposals procedure.

 

 

Місце та кінцевий термін (дата) подання пропозицій:

Понеділок 20.05.2024, 12:00 за київським часом

Технічна пропозиція має бути надіслана в електронному форматі на адресу замовника: vl@aea.org.ua

Фінансова пропозиція має бути надіслана в роздрукованому вигляді та на електронному носії (USB-носій) на адресу Посольства Швейцарії в Україні: 01015, м. Київ, вул. Козятинська, буд.12

 

Place and deadline (date) for submission of proposals:

Monday, 20.05.2024, 12:00  Kyiv Time

The Technical proposal has to be sent to an email address: vl@aea.org.ua

The Financial proposal must be submitted in hard copy and on an electronic storage device (USB flash drive) to the Embassy of Switzerland in Ukraine: 01015, Kyiv, Koziatynska Street, Building 12

Запит на отримання конкурсної документації надсилати за ел. адресою /Tender documents to be asked for at: vl@aea.org.ua

Запитання надсилати / Questions addressed to: vl@aea.org.ua

Примітки:

За отримання конкурсної документації не вимагається ніякої оплати чи зборів. Оплата також не здійснюється за взяття участі в конкурсі або за подачу відповідної пропозиції будь-якою компанією/учасником.

Remarks: The procurement documents are not subject to any costs/fees. No costs/fees will be paid to any company/actor for participation in the tender process nor for submitting a tender/offer.