Дмитро Володимирович Михалків

Профіль енергоаудитора

П. І. Б.

Дмитро Володимирович Михалків

Область

Дніпропетровська

Місто

Кривий Ріг

Наявність атестату для енергетичної сертифікації будівель

Наявний

№ кваліфікаційного атестату

АА000138

Контактний e-mail

ventmdv@gmail.com

Типи енергоаудитів

Енергоаудит інженерних мереж

Профіль/Сайт

http://www.facebook.com/dmitry.mihalkiv

Коротко про себе

Дипломований інженер за спеціалізаціями “Теплогазопостачання і вентиляція” та “Теплоенергетика”. Досвід проектування та реконструкції інженерних систем з 2004 р. Інженер-проектувальник систем мікроклімату, опалення, вентиляції та кондиціонування, науковий співробітник НДЧ Криворізького національного університету. Спеціалізація, окрім загального енергоаудиту: поглиблене обстеження систем опалення, вентиляції і кондиціонування, аналіз проектних рішень та ефективності роботи систем, рекомендації щодо реконструкції та вдосконалення роботи систем ОВК, інструментальні вимірювання в системах вентиляції та кондиціонування, паспортизація та налагоджувальні роботи систем вентиляції та кондиціонування, підбір обладнання систем, варіантне проектування систем ОВК, практичні дослідження зміни в часі температурних та вологісних умов в приміщеннях за допомогою багатоканальних логерів з фіксацією даних та побудовою графіків зміни цих параметрів.