Сертифікація енергетичної ефективності будівель

Відповідно до статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»  енергоаудитори, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем, повинні пройти професійну атестацію у комісіях, створеними закладами вищої освіти або саморегулівними організаціями.

Нормативні правові-акти для реалізації положень Закону:

  1. МІНРЕГІОН НАКАЗ від 06.10.2017 № 267 Про визначення будівель, які часто відвідують громадяни;
  2. КМУ ПОСТАНОВА від 11 квітня 2018 р. № 265 Київ Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель;
  3. Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем;
  4. Порядок обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів;
  5. Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката;
  6. Порядок ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів;
  7. Методика визначення енергетичної ефективності будівель;
  8. Методика визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель;
  9. Методика обстеження інженерних систем будівлі;
  10. Порядок застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель.

Перелік ВУЗів в яких створені атестаційні комісії вказаний на сайті Держенергофективності