Діяльність

Результати опитування щодо ситуації на ринку енергоаудиту промислових підприємств

Результати дослідження щодо поточної ситуації на ринку енергоаудиту для підприємств та оцінки необхідності обов’язковості енергоаудиту для підприємств (від 6 квітня 2020).

Структура респондентів за посадою

 
Частка енергоаудиторів, що проводили (були в складі групи) енергоаудит підприємств протягом 2017-2019.

*Замовлення, що НЕ фінансувалися/співфінасувалися проектами Міжнародної технічної допомоги
 
Серед галузей, в яких найчастіше проводився енергоаудит були харчова промисловість та машинобудування і металообробка.
 
Структура середньої вартості проведених енергоаудитів, тис. грн.

 

Структура підтримки законодавчої обов’язковості енергоаудиту для підприємств

*Так, але при наявності державної компенсації впроваджених ЕЕ заходів
 

Очікування енергоаудиторів від впливу обов’язкового енергоаудиту на подальший розвиток ринку

 

Дякуємо  всім, хто взяв участь в опитуванні.