ЕнергоефективністьНовини

Оголошення про виявлення зацікавленості в проведенні енергетичного аудиту

Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) реалізує проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» за грантові кошти уряду ФРН.

Проект полягає у сприянні розвитку соціальної інфраструктури у невеликих містах у східній частині України для підтримки внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). Метою Проекту є відновлення житлових будівель для ВПО (передусім гуртожитків та соціальних квартир у будинках),  об’єктів соціальної інфраструктури (школи, дитсадки) у населених пунктах, де поселились ВПО, а також вжиття заходів з всебічного розвитку потенціалу ВПО та громад, які приймають ВПО.

УФСІ має використати частину коштів проекту для оплати послуг з Проведення енергетичного аудиту вищезазначених об’єктів. Деталі наведено в Технічному завданні, яке є додатком до даного запрошення/оголошення.

УФСІ запрошує організації відповідного напрямку діяльності, які відповідають необхідним критеріям, зазначеним нижче, висловити свою зацікавленість щодо надання зазначених послуг. Зацікавлені організації повинні надати інформацію, яка підтверджує, що вони є кваліфікованими для надання зазначених в технічному завданні послуг. Організації можуть створювати асоціації з іншими підприємствами у вигляді спільних підприємств чи субконсультантів з метою підвищення кваліфікації.

Звертаємо увагу зацікавлених організацій на положення п. 15.2 Принципи політики доброчесності УФСІ, Регламенту діяльності УФСІ та п.п. 3.14, 3.15, 3.16 та 3.17 Розділу ІІІ Правил закупівель Світового банку для позичальників ФІП (фінансування інвестиційних проектів), затвердженого в липні 2016 із оновленням в листопаді 2017 року («Правила закупівель»), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів.

Організації (юридичні або фізичні особи – підприємці), які бажають взяти участь у відборі повинні відповідати наступним кваліфікаційним критеріям та надати відповідні підтверджуючі документи:

1.1.         Вимоги до Виконавця/Консультанта:

  • Виконавець повинен мати документально підтверджений досвід виконання енергетичних аудитів будівель та споруд для щонайменше 100 об’єктів за останні 3 (три) роки.
  • Виконавець повинен мати можливість залучити до роботи не менше 4-х кваліфікованих енергоменеджерів.
  • перевагою буде наявність у Виконавця Сертифікату щодо системи управління якістю відповідно ISO 9001 або ДСТУ ISO 9001.
  • перевагою буде підтверджений досвід підготовки звітів з енергетичного аудиту на англійській мові

На підтвердження вищезазначеним вимогам Виконавець надає копію відповідного Сертифікату та довідку в довільній формі з зазначенням даних щодо проведених енергоаудитів будівель (щонайменше об’єкт, його розташування, контактні данні Замовника, дата проведення енергоаудиту) та переліку енергоменеджерів, що будуть залучені (щонайменше ПІБ, місто проживання, загальний досвід здійснення енергоаудиту).

1.2.         Фахівці виконавця (енергоменеджери), яких планується залучити до виконання робіт на об’єкті, повинні мати:

  • кваліфікаційний атестат енергоаудитора відповідно до ЗУ від 22.06.2017 №2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель»;
  • кваліфікаційний атестат на проведення обстеження інженерних систем будівель відповідно до ЗУ від 22.06.2017 №2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель»;
  • кваліфікаційні свідоцтва, документи, що підтверджує проходження особою навчання та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки;
  • відповідну вищу освіту в сфері енергетичної ефективності згідно з постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 605 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем».

На підтвердження вищезазначеним вимогам Консультант надає копії відповідних підтверджуючих документів.

1.3.         Наявність матеріально-технічної бази.

Перевагою буде наявність у Виконавця в своєму парку наступних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ): тепловізор; вимірювач теплового потоку / теплопровідності; термогігрометр з можливістю реєстрації показників із заданою дискретністю; пірометр; контактний термометр; газоаналізатор; струмовимірювальні кліщі; люксметр; ультразвуковий витратомір; лазерний дальномір; анемомент; датчик вмісту СО2; ендоскоп; пристрій для фотофіксації. Вимірювальне обладнання (пристрої), обов’язково повинні мати метрологічні сертифікати (або інші документів відповідно до законодавства України), та повинні бути зазначені у формі наведеній в додатку, з поданням копій відповідних підтверджуючих документів

Відбір організації здійснюється відповідно до процедури «Відбір за кваліфікацією консультанта» (ВКК, CQ), визначеній в п. 9.4.2.5 Регламенту діяльності УФСІ (редакція серпень 2018р).

Фінансова та технічна пропозиція буде вимагатись тільки від учасника з найвищою кваліфікацією.

Зацікавлені організації можуть отримати додаткову інформацію з 09:30 до 17:30 у будні дні за нижчезазначеною адресою.

Листи зацікавлення та документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним кваліфікаційним вимогам мають бути надіслані (бажано електронною поштою, поштою, або надані особисто/кур’єром) до 11:00год 16 липня 2019 року на адресу: УФСІ, 04071 м. Київ, вул. Лук’янівська, 77 (3-й поверх), до уваги Нестеренко І.В., консультанта з управління закупівлями УФСІ, тeл: (044) 230-25-36; е-mail: i.nesterenko@usif.ua, копія на office@usif.ua.