ЕнергоефективністьНовини

Професійна атестація енергоаудиторів: які очікування вишів від співпраці з Держенергоефективності

У січні українські технічні виші спільно з Держенергоефективності почали роботу над професійною підготовкою енергоаудиторів, які матимуть повноваження здійснювати енергетичну сертифікацію будівель, та створенням в університетах атестаційних комісій для оцінки кваліфікації енергоаудиторів. Для освітян така співпраця – можливість модернізації навчального закладу, підвищення його репутації. А відтак – додаткова відповідальність.

Чого очікують вищі навчальні заклади від співпраці з Держенергоефективності та що цікавого бачать у новому досвіді, розповідають самі науковці.

 

Запобігти корупції та непрозорості при проведенні атестації фахівців

Національна металургійна академія, Дніпро

Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів є пріоритетним напрямом зменшення їх споживання та мінімізації впливу на навколишнє середовище. Але щоб досягти вагомих результатів за короткий термін, реалізацію цього напряму необхідно здійснювати технічно грамотно та економічно обґрунтовано. На жаль, зараз є нерідкою ситуація, коли впровадження заходів з енергозбереження проводиться без урахування усіх факторів, що впливають на енергоспоживання об’єкту, спираючись лише на «солодкі» обіцянки виробників обладнання та ізоляційних матеріалів, і цей стан справ необхідно терміново змінювати – роботи з енергетичного обстеження та підвищення енергоефективності повинні проводити лише кваліфіковані фахівці. Безсумнівно, ці питання повинні бути врегульованими на державному рівні, тому Національна металургійна академія України повністю підтримує ініціативу Держенергоефективності щодо програми професійної підготовки енергоаудиторів, які матимуть повноваження здійснювати енергетичну сертифікацію будівель.

Створення у ВНЗ по всій країні атестаційних комісій для оцінки кваліфікації енергоаудиторів під керівництвом Держенергоефективності дасть можливість організувати розвинуту «інфраструктуру» й запобігти корупції та непрозорості при проведенні атестації фахівців. На наш погляд, участь у даній програмі позитивно впливатиме на репутацію ВНЗ та складе більш сприятливі умови для залучення до навчання як осіб, які вже мають технічну освіту, але хотіли би стати фахівцями в галузі енергоаудиту, так і абітурієнтів.

Особисто для мене участь в цій програмі дає можливість безпосередньо впливати на прийняття рішень на державному рівні у важливій для мене сфері діяльності, спілкуватися з колегами та отримувати інформацію щодо питань енергоефективності «з перших вуст», і, таким чином, підвищувати власну кваліфікацію як фахівця з енергозбереження.

З метою забезпечення високого рівня кваліфікації енергоаудиторів, які матимуть повноваження здійснювати енергетичну сертифікацію будівель, бажано розробити єдину програму навчання й перелік атестаційних питань для всіх організацій, що здійснюють навчання та атестацію фахівців, та узгодити їх з практикуючими енергоаудиторами.

Юлія Шишко, к.т.н, доцент НМетАУ, керівник Регіонального центру з енергоаудиту та енергоменеджменту

 

Передати європейський досвід і ноу-хау

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ

 На вимогу Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» сьогодні в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» розроблено навчальні програми, і на базі Центру підготовки енергоменеджерів (ЦПЕМ) розпочинається підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

КПІ лишається провідним технічним вишем країни. Створений на його базі Центр підготовки енергоменеджерів своїм завданням вбачає підтримку політики уряду України в сфері підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів. Ми передаємо європейський досвід і ноу-хау в сфері енергетичного менеджменту з метою підвищення енергоефективності в усіх секторах української економіки. Співпраця з Держенергоефективності – показовий приклад такої взаємодії.

Переконаний, робота в цьому напрямку буде успішною. ЦПЕМ забезпечує практичну демонстрацію можливостей енергетичного менеджменту, енергозбереження та контролю ефективності енерговикористання. У розпорядженні слухачів різноманітне діюче демонстраційне обладнання, зокрема, вимірювальні прилади та системи, клапани, зразки труб, стенди тощо, яке було закуплено у відомих європейських виробників і безперервно поповнюється новітніми зразками. Спеціальна серія пристроїв придатна для демонстрації ефективності різних систем контролю і систем трубопроводів для переобладнання опалювальної системи та впровадження сучасних систем контролю витрат енергії в житлових будинках. Використання в навчальному процесі сучасного устаткування надає слухачам широкі можливості для набуття практичних навичок з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності.

Ми відкриті до нових ідей і завжди готові до співпраці.

Олег Коцар, к.т.н, доцент, директор Центру підготовки енергоменеджерів

 

Університет стане флагманом регіону з розвитку енергоефективних технологій

Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне 

 Університет долучається до вирішення важливої державної проблеми з  атестації та навчання енергоаудиторів, підвищує конкурентні переваги на ринку освітніх послуг, започаткує новий напрям наукових досліджень та нові форми співпраці з партнерами, посилить соціальну місію в регіоні. Репутація вишу звісно ж має зрости, адже технології енергозбереження в нинішніх реаліях – це необхідна частина будь-якого успішного господарства чи установи.

Університет посилить освітній процес за окремими напрямами підготовки та спеціальностями, отримає нові можливості з розвитку галузі енергоефективності. Особисто мене приваблює цей проект, адже у майбутньому я бачу свій університет флагманом регіону з розвитку енергоефективних технологій.

Результат ініціативи буде вдалий у випадку використання компетенційного підходу до формування змісту навчання та перевірки знань енергетичних аудиторів, використання закордонного досвіду при визначенні компетенцій та перевірки знань, побудови системи перевірки знань, яка виключає можливості корупційних дій в процесі визначення рівня знань.

Віктор Мошинський, д.с/х н., професор, ректор НУВГП 

 

Термін «енергоефективність» із філософської площини нарешті перекочує в побутово-практичну

Вінницький національний технічний університет

 У нашому виші ведеться підготовка інженерних кадрів майже за всіма спеціальностями, які є базовими для підготовки енергоаудиторів. Тому підготовка енергоаудиторів є логічно необхідною ланкою для комплексного вирішення даного питання в нашому регіоні. Співпраця вишу з Держенергоефективністі це, по-перше участь у вирішенні надзвичайно важливого державного питання з енергоощадності, по-друге, – це додаткові можливості та затребуваність наших випускників на ринку праці, наповнення корпусу фахівців, що зможуть професійно вирішувати проблеми з ощадного використання енергоресурсів, та зростання кількості людей, які на професійному рівні будуть розумітись на питаннях енергоощадності та зможуть бути прикладом для інших.

Маємо сподівання, що термін «енергоефективність» із філософської площини нарешті перекочує в побутово-практичну, а споживачі енергетичних ресурсів будуть витрачати їх більш по-господарськи: мешканці перестануть обігрівати вулицю чи сусідні приміщення, а потім платити зайве; або працювати чи навчатись в приміщеннях з умовами, далекими від комфортних.

Якщо ми прагнемо до ефективного, а отже, економного використання енергоресурсів, а ще глибше – до цілковитої енергетичної незалежності, то для пришвидшення можливості досягнення цієї мети потрібно, спираючись на наявний досвід інших країн, втілювати в життєву практику можливі заходи за всіма напрямки життєдіяльності людини, де є споживання енергетичних ресурсів.

Левова частка енергетичних ресурсів держави витрачається на житлово-комунальне господарство. І при цьому, як правило, не забезпечуються дотримання санітарно-необхідних умов всередині приміщень.

«Теплі кредити», що практикуються в державі, спрямовані на вирішення окремих складових зменшення теплових втрат в системі сучасного житлового будинку. Окрім того, верифікація ефективності використання наданих «теплих кредитів» відсутня взагалі.

Локальні варіанти термомодернізації (окремі квартири, декілька квартир, під’їзд) лише створюють дисонанс в архітектурному вигляді існуючої просторової міської композиції та створюють прецеденти для локальних руйнацій зовнішніх несучо-огороджувальних будівельних елементів на межі між утепленими та неутепленими фрагментами.

Комплексна термомодернізація багатоповерхівки дає можливість майже вдвічі зменшити рахунки за комунальні послуги для його мешканців.

Недоцільно проводити термомодернізацію, якщо будинок не пройшов енергоаудиту.

Енергоаудит – необхідна умова термомодернізації, тому що він дозволяє уточнити технічні характеристики будинку, провести аналіз обсягів споживання й віднайти можливі, найбільш раціональні, шляхи його зниження.

Роботи з термомодернізації мають виконуватись комплексно й виключно професіоналами, після проведення енергоаудиту всієї споруди, а не окремих приміщень чи частин будинку.

За умови належної підготовки кадрів ми зможемо більш системно та комплексно вирішувати питання з ефективного використання енергетичних ресурсів, передбачати та втілювати відповідні інженерні заходи, розвивати та дотримуватись культури споживання.

Основне джерело енергії – її економія.

Валерій Андрухов, доцент Вінницького НТУ, начальник СПКБ «ВІННИЦЯ-ХХІ»

Позитивні прогнози реалізації ідеї дає і Держенергоефективності. Експерти переконані: робота в частині атестації енергоаудиторів будівель спричинить позитивний ефект для покращення підготовки та підвищення кваліфікації среціалістів вказаної галузі. Будуть визначені рекомендовані навчальні програми та програми підвищення кваліфікації для всіх закладів вищої освіти, що дозволить потенційним енергоаудиторам обирати, в якому ВНЗ підвищити свої знання та покращити навички.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.